پروژه BMS

اتوماسیون ساختمان یا  همان  BMS یک دانش و فناوری نوظهور و در حال گسترش مخصوصا در بازار کار ایران است . این سیستم به گونه ای است که با دخالت و یا بدون دخالت صاحب خانه یا مسئول مربوطه در محل  , عمل یا پیغامی را در محیط اجرا میکند و یا به نمایش در می آورد .

با اتوماسیون ساختمان قابلیت کنترل از راه دور وسایل را دارید مانند خاموش و روشن کردن تجهیزات و یا تنظیمات عملکرد آن بر اساس برنامه از پیش تعیین شده را تغییر داد و کنترل کرد  و دیگر تجهیزاتی که در این زمینه استقبال فروانی میشود کنترل روشنایی  و سیستم های گرمایش و سرمایش و وسایل سرگرمی و سیستم عملکرد تاسیسات و ابرسانی مانند استخر و ... است .

جنبه اصلی استفاده از اتوماسیون خانگی برای کاهش مصرف انرژی است که از راه کاهش زمان عملکرد دستگاه ها  و محدود کردن زمان روشن بودنشان و یا کاهش نیاز به استفاده از دستگاه به صرفه جویی انرژی کمک میکند .

این فرایند یا سامانه زمینه بهبود سبک زندگی فرد را فراهم می نماید و خانه را به محلی راحت تر و امن تر و پر بازده تر تبدیل می کند .