PLC

plc مخفف  Programmable logic controllers یا کنترلرهای منطقی برنامه پذیر است.
که در قسمت ورودی اطلاعاتی را به صورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه هایی که در حافظه اش ذخیره شده است پردازش نموده و نتیجه عملیات را از طریق خروجی های سیستم به صورت فرمان برای گیرنده های و اجرا کننده های فرمان ارسال می کند و این ورودی و خروجی ها میتواند به صورت دیجیتال و یا آنالوگ باشد.
ورودی دیجیتال که می توانند حالت روشن و خاموش داشته باشند یعنی دو حالته میباشند و از حافظه plcیک بیت اشغال می کنند این ورودی ها می توانند رله ای یا ترانزیستوری باشند.
ورودی های آنالوگمی تواندجریانی و یا ولتاژی باشد.که این ها دوبیت از حافظه plc رو اشغال می کنند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :