PLC

دستگاهی است با قابلیت برنامه ریزی  منطقی که میتوان داده هایی را به عنوان ورودی به دستگاه تغذیه شود و میتوان روی آنها پردازش انجام شود و در نهایت خروجی هایی را کنترل کرد یا در نمایشگر نمایش داد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :